Procedures Price
Full – leg waxing 21,- EUR
Lower leg waxing 12,- EUR
Bikini waxing 21,- EUR
Bikini waxing (with sugar paste) 25,- EUR
Armpits waxing 7,- EUR
Armpits waxing (with sugar paste) 10,- EUR
Arm waxing 12,- EUR
Back waxing 18,- EUR
Upper lip waxing, Chin waxing 3 – 5,- EUR